*Vnạp năng lượng án*"Chẳng hề biết nhau, ngỡ như đã mọi cá nhân một phía. Vậy nhưng mà mẫu đêm số phận đó, họ


*