MỤC LỤC VĂN BẢN
*

Quyết định 204-TTg năm 1993 về tổ chức triển khai Trung chổ chính giữa Trọng tài Quốc tế Việt nam bởi vì Thủ tướng nhà nước ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAMIndependence - Freedom – Happiness --------

No. 204-TTg

Hanoi, April 28, 1993

STATUTES

 OF THE VIETNAMINTERNATIONAL ARBITRATIONCENTER(Issued in conjunction with Decision No.204/TTg dated 28 April, 1993, of the Prime Minister of the Government)

Article 1.

Bạn đang xem: Trung tâm trọng tài quốc tế việt nam

The Vietnam giới InternationalArbitration Centre is a non-governmental institution established at the Chamberof Commerce & Industry of Vietnam.

Article 2.

The Vietphái nam InternationalArbitration Centre shall have sầu power of jurisdiction over disputes arising frominternational economic relations, such as foreign trade contracts and contractsin matters of investment, tourism, international transport & insurance,technology transfer, international credit & payment, etc.

Article 3.

The Vietphái mạnh InternationalArbitration Centre shall exercise jurisdiction over any dispute:

1. Where one of the parties tothe dispute is a foreign physical or juridical person or otherwise all thedisputing parties are foreign physical or juridical persons, and

..................................................

..................................................

..................................................


Quý Khách Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập nên quý khách chỉ coi được Thuộc tính của vnạp năng lượng bản. quý khách hàng không xem được Hiệu lực của Văn bản, Vnạp năng lượng phiên bản liên quan, Vnạp năng lượng bạn dạng sửa chữa thay thế, Văn bạn dạng nơi bắt đầu, Văn uống bạn dạng tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời Quý khách hàng Đăng ký kết Thành viên tại đây


Quý Khách Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập phải quý khách chỉ xem được Thuộc tính của vnạp năng lượng bạn dạng. quý khách không coi được Hiệu lực của Vnạp năng lượng bản, Văn phiên bản liên quan, Văn phiên bản sửa chữa thay thế, Văn phiên bản cội, Vnạp năng lượng bạn dạng giờ đồng hồ Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời quý khách Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập đề xuất Quý Khách chỉ xem được Thuộc tính của văn uống bạn dạng. Bạn không xem được Hiệu lực của Văn bạn dạng, Văn uống bạn dạng tương quan, Văn uống phiên bản sửa chữa thay thế, Văn phiên bản cội, Văn uống phiên bản giờ đồng hồ Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời quý khách hàng Đăng cam kết Thành viên tại đây


quý khách Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập đề xuất Quý khách hàng chỉ coi được Thuộc tính của văn uống bản. Bạn không coi được Hiệu lực của Văn uống bản, Vnạp năng lượng bản liên quan, Văn phiên bản sửa chữa, Văn uống bạn dạng nơi bắt đầu, Văn uống phiên bản giờ Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Quý khách hàng Đăng ký kết Thành viên trên đây


quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập nên quý khách chỉ xem được Thuộc tính của vnạp năng lượng phiên bản. quý khách hàng không coi được Hiệu lực của Văn bản, Văn uống bạn dạng liên quan, Vnạp năng lượng bạn dạng thay thế sửa chữa, Vnạp năng lượng bạn dạng cội, Vnạp năng lượng bạn dạng tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Quý Khách Đăng ký Thành viên tại đây


quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập cần Quý khách hàng chỉ xem được Thuộc tính của vnạp năng lượng bạn dạng. quý khách hàng không xem được Hiệu lực của Vnạp năng lượng bạn dạng, Vnạp năng lượng bản tương quan, Vnạp năng lượng bạn dạng sửa chữa, Vnạp năng lượng bản gốc, Văn bạn dạng giờ đồng hồ Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Quý khách hàng Đăng ký kết Thành viên tại đây


quý khách Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Quý khách hàng chỉ xem được Thuộc tính cùng Nội dung của văn phiên bản. Quý khách hàng chưa coi được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn uống phiên bản, Văn uống bản tương quan, Văn uống bản thay thế sửa chữa, Văn uống bản cội, Văn bản giờ Anh,...

Nếu mong mỏi làm cho Thành Viên Basic / Pro, mời quý khách Chuyển Đổi các loại Thành Viên trên đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Rip, Chép Đĩa Bằng Windows Media Player Không Có Rip


Quý Khách Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic buộc phải quý khách hàng chỉ xem được Thuộc tính, Nội dung của văn uống phiên bản, Nội dung toàn vnạp năng lượng, Hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản tương quan, Văn uống phiên bản thay thế, Văn uống bạn dạng cội. Quý khách hàng chưa xem được Vnạp năng lượng phiên bản giờ đồng hồ Anh, ...