Đề thi Trạng Nguim Tiếng Việt lớp vòng năm 2016 2017 Bài 1: Trâu đá quý thông thái (Điền chữ trường đoản cú phù hợp.) Sự tích hồ bể Đáp án: ba Đ àn kết Đáp án: o Nhâ đạo Đáp án: n Lá trầu khô trầu Đáp án: cơi Dế bênh vực kẻ yếu Đáp án: mèn Một làm cho chẳng đề xuất Đáp án: non Nh n Đáp án: â Ở gặp gỡ lành Đáp án: nhân hậu Nhân .ậu Đáp án: h 10 Thương bạn thể thân Đáp án: thương VnDoc - Tải tài liệu, văn quy định, biểu chủng loại miễn tầm giá Bài 2: Em hiểu kỹ câu hỏi ĐIỀN vào vị trí trống CHỌN lời giải mang đến sẵn Câu hỏi 1: Tiếng "ăn" bao gồm cấu tạo tất cả phận nào? A âm đầu, vần B âm C âm đệm D âm chính, điệu Đáp án: D Câu hỏi 2: Từ giờ đồng hồ Việt có gồm lốt thanh? A năm B sáu C ba D Bốn Đáp án: B Câu hỏi 3: Trong cấu tạo giờ đồng hồ thiếu hụt phận nào? A âm chính, vần B vần, âm đầu C âm chủ yếu, điệu D âm đầu, âm Đáp án: C Câu hỏi 4: Từ "lắp thêm vi tính" giờ tạo nên thành? VnDoc - Tải tư liệu, văn quy định, biểu mẫu miễn chi phí A tía B nhị C bốn D Một Đáp án: A Câu hỏi 5: Trong tiếng "tâm" gồm âm cuối chữ nào? A â B t C m D Âm Đáp án: C Câu hỏi 6: Trong câu "Tháp Mười rất đẹp bơng sen." gồm tiếng? A tám B ba C chín D Sáu Đáp án: D Câu hỏi 7: Tdiệt tộc loài vật sinh sống đâu? A ttách B C phương diện khu đất D nước VnDoc - Tải tài liệu, văn luật pháp, biểu mẫu miễn giá tiền Đáp án: D Câu hỏi 8: Trong tiếng "hồng" bao gồm âm đệm nào? A h B a C o D Ng Đáp án: C Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc thuyền làm cho vật tư gì? A Fe B mộc C xi-măng D Thnghiền Đáp án: B Câu hỏi 10: Từ giờ Việt có bao gồm thanh? A bốn B năm C sáu D Bẩy Đáp án: A Bài 3: Em phát âm kỹ thắc mắc ĐIỀN vào vị trí trống CHỌN lời giải cho sẵn Câu hỏi 1: Trong tiếng "hoài" âm đầu chữ VnDoc - Tải tư liệu, văn quy định, biểu chủng loại miễn mức giá Đáp án: h Câu hỏi 2: Điền tự thiếu vào câu thơ: "Đường vô xứ đọng Nghệ quanh quanh Non xanh ước biếc ttinh ma họa đồ" Đáp án: n Câu hỏi 3: Điền tự thiếu vào câu ca dao: "Anh em thể thủ túc Rách .ành đùm quấn, dsinh hoạt tốt đỡ đần" Đáp án: l Câu hỏi 4: Bài thơ "Truyện cổ nước mình" bên thơ Lâm Thị Dạ viết Đáp án: Mỹ Câu hỏi 5: Trong thơ "Nàng tiên Ốc" bà già nhặt ốc tất cả vỏ color biêng biếc Đáp án: xanh Câu hỏi 6: Điền từ thiếu thốn vào câu ca dao: "Krộng ngoan đối đáp fan Gà chị em hoài nhau" Đáp án: đá Câu hỏi 7: Từ "hồi" tất cả âm đầu h, vần oai phong, gồm tkhô nóng .uyền Đáp án: h Câu hỏi 8: Hãy vần giờ "lành": Vần giờ "lành" VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng luật pháp, biểu chủng loại miễn tầm giá Đáp án: anh Câu hỏi 9: Trái nghĩa với tự đùm quấn .úp đỡ tự ức ức hiếp Đáp án: gi Câu hỏi 10: Trái nghĩa cùng với từ hiền khô yêu thương tmùi hương trường đoản cú độc Đáp án: c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tổn ... tía D Bốn Đáp án: B Câu hỏi 3: Trong cấu trúc giờ đồng hồ thi u phận nào? A âm thiết yếu, vần B vần, âm đầu C âm bao gồm, điệu D âm đầu, âm Đáp án: C Câu hỏi 4: Từ "đồ vật vi tính" tiếng sản xuất thành? VnDoc - Tải... măng D Thnghiền Đáp án: B Câu hỏi 10 : Từ giờ Việt có gồm thanh? A tứ B năm C sáu D Bẩy Đáp án: A Bài 3: Em hiểu kỹ thắc mắc ĐIỀN vào địa điểm trống CHỌN câu trả lời mang lại sẵn Câu hỏi 1: Trong giờ đồng hồ "hồi" âm đầu... mẫu mã miễn mức giá Đáp án: h Câu hỏi 2: Điền trường đoản cú thi u vào câu thơ: "Đường vơ xứ đọng Nghệ quanh xung quanh Non xanh ước biếc tnhóc họa đồ" Đáp án: n Câu hỏi 3: Điền từ bỏ thi u vào câu ca dao: "Anh em thể thủ túc