Tải mẫu biên bản cuộc họp

-

Biên bản cuộc họp là một loại văn bản ko thể thiếu vào bất kì cuộc họp, hội nghị như thế nào. Vậy một mẫu biên bản cuộc họp cần tuân thủ theo đúng những tiêu chuẩn như thế nào cùng cách viết biên bản cuộc họp chuẩn ra sao?


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Download một số mẫu biên bản các cuộc họp khácNhững yêu thương cầu cần biết khi viết biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp được hiểu là những loại văn bản quan liêu trọng dùng để ghi lại những vấn đề diễn ra vào một cuộc họp, hội nghị. Những vấn đề được ghi trong biên bản họp thường là nội dung tiến trình cuộc họp, những quyết định cuối cùng của cuộc họp đó. Người chịu trách nát nhiệm viết biên bản cuộc họp thường sẽ là các thư ký kết văn phòng.

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản cuộc họp

*
cuộc họp

Có thể nói trong những cuộc họp thì biên bản là một thứ ko thể thiếu được. Không chỉ có tác dụng ghi lại những điều diễn ra ngoài ra như một bằng chứng để sử dụng Khi xảy ra bất kì những điều bất ngờ.

Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp thường ghi lại những nội dung đã xảy ra hoặc đang xảy ra vào một hội nghị, cuộc họp nào đó. Loại biên bản này được xem là một dạng văn bản, tài liệu cho dù không tồn tại quyền lực pháp lý nhưng cũng có thể cần sử dụng để chứng minc những sự việc đã xảy ra.

Tất cả những diễn biến xảy ra vào một cuộc họp đều được ghi lại rõ ràng, nhất là những quyết định, ý kiến tất cả liên quan đến nội dung cuộc thảo luận. Đồng thời văn bản cuộc họp như một lời cam kết thực hiện những sắp xếp nội dung, nhiệm vụ được đưa ra vào cuộc họp khi học đã kí vào biên bản này. Bên cạnh đó loại tài liệu này còn hỗ trợ những người tất cả tương quan Lúc cần tất cả thể kiểm tra lại tính đúng chuẩn của công việc.

Một số mẫu biên bản cuộc họp trả chỉnh tất cả thể sử dụng cho mọi công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc ______________
Số: /BB- ….. (3)…..

BIÊN BẢN

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu……………………………………….

Địa điểm……………………………………………………

Thành phần tđam mê dự…………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………….. …………………………………………………………..

Thư ký kết (người ghi biên bản):………………………. …………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. mon ….. năm ……./.

THƯ KÝ (Chữ ký) Họ với tên CHỦ TỌA (Chữ ký, dấu (nếu có)) (5) Họ cùng thương hiệu
Nơi nhận: – ……….; – Lưu: VT, hồ sơ.

Ghi chú:

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan tiền, tổ chức phát hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan liêu, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Tải mẫu biên bản 1 TẠI ĐÂY

TÊN CÔNG TY

Số:……./BB-…..

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

………., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, vào khoảng …h… ngày …mon … năm …. tại văn chống công ty chúng tôi ……………… diễn ra cuộc họp với những nội dung sau:

I/ Thành phần tsay đắm dự gồm:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

III/ Kết luận cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào mức …h…. ngày … mon … năm …

Thư cam kết cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

Tải mẫu biên bản 2 TẠI ĐÂY

CÔNG TY …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /BB –

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌP. CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm ni, vào tầm khoảng …..giờ, ngày ……….. tại Công ty………………………………

Giấy chứng nhận đăng cam kết sale số:……………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký marketing – Sở kế hoạch cùng đầu tư: ……….. Cấp ngày:………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

chúng tôi tiến hành họp:……………………………………………………………………….

Nội dung, chương trình họp:………………………………………………………

Thành phần tyêu thích dự:………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ………………………………….. Thư ký:……………………………………….

Diễn biến cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Các quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biểu quyết (nếu có):

Số phiếu tán thành: …………………………% số phiếu Số phiếu không tán thành:…………………phiếu

Cuộc họp kết thúc thời gian ………….h cùng trong ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được những thành viên dự họp trải qua và cùng cam kết vào biên bản.

Biên bản được các member nhất trí trải qua với gồm hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Hướng Dẫn Copy Ảnh Từ Máy Tính Vào Iphone Bạn Nên Biết, 【Hướng Dẫn】5 Cách Copy Ảnh Từ Máy Tính Vào Iphone

Chữ cam kết của những thành viên

Tải mẫu biên bản 3 TẠI ĐÂY

Download một số mẫu biên bản các cuộc họp khác

Bên cạnh các cuộc họp bàn bạc với triển knhì những kế hoạch công việc chính thì các cửa hàng còn có những cuộc họp không giống như: họp đưa ra bộ, họp giao ban, họp công đoàn. Và tất nhiên mỗi cuộc họp đó cũng đều cần đến những biên bản sau khi kết thúc. Vậy những mẫu biên bản mang đến những cuộc họp đó sẽ ra sao?

Mẫu biên bản họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP.. CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tmê say dự

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………….

– Thành phần tham mê dự: ……………………………………………………………..

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí vị …………………………………………

– Chủ trì: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thư cam kết (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị tất cả thể gồm những phần sau): Sinch hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt những văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới phát hành gồm (liệt kê thương hiệu các văn bản)…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sơ kết tháng qua cùng phương hướng mon tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua report mon ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) …………………………………………

Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm những nội dung sau: (ghi nắm tắt)

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi cầm tắt ý kiến vạc biểu) ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Đ/c …………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………….Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c……………………………………………………trải qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký

(Chữ cam kết, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

Tải mẫu biên bản cuộc họp Công Đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc ————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

BIÊN BẢN CUỘC HỌPhường. GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………….

– Thành phần tđam mê dự gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký kết (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký (Chữ ký)Họ với tên Chủ tọa

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ với tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan lại, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan tiền, tổ chức phát hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan tiền, tổ chức ban hành văn bản

Tải mẫu biên bản họp giao ban

Mẫu biên bản họp bỏ ra bộ

ĐẢNG ỦY……………………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ………………………………………….

BIÊN BẢN HỌPhường. CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:…………………………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên đo lường và tính toán thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần mở đầu

– Triển knhị cho đảng viên đóng đảng chi phí mon ……/20/……..

– Chi bộ cử thư cam kết cuộc họp:…………………………………………………………………….

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên bao gồm mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt với lý do vắng, ghi cụ thể nguyên nhân vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

Phần nội dung:

2.1. tin tức thời sự (ghi cụ thể đề mục, giỏi văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá bán tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể những nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản bắt buộc nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi mang đến cụ thể)

– …………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư bỏ ra bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần bọn chúng đón đầu, gương mẫu có việc làm cho cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng với tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên gồm không đúng phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập với làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí minch vào thời điểm tháng sinc hoạt)

…………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của đưa ra bộ và sứ mệnh tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ gồm biện pháp đẩy mạnh ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu trạng rỡ với những biểu hiện quan tiền liêu, tsi nhũng, lãng phí, tiêu cực.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện vào tháng tới tất cả nội dung chủ đề học tập với làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minc mon tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ thảo luận, tsay đắm gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết những ý kiến đóng góp)…………………………………………………………………………………………………….

Phần kết thúc

– Ghi nắm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của bỏ ra bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, ko đồng ý và số có ý kiến không giống.

Cuộc họp kết thúc lúc……………………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Tải mẫu biên bản cuộc họp bỏ ra bộ mới nhất

Những yêu thương cầu cần biết khi viết biên bản cuộc họp

Một biên bản cuộc họp trả chỉnh gồm thể đại diện mang đến việc cuộc họp đó bao gồm thành công xuất sắc giỏi không? Bởi những biên bản này sau khi kết thúc hội nghị, cuộc họp đều được chuyển lại mang lại những cá thể, đơn vị ttê mê gia hoặc tương quan đến cuộc họp đó. Vậy bắt buộc, những người có tác dụng biên bản nhất định phải để ý vào việc có mặt biên bản đúng tiêu chuẩn. Những điều cần lưu ý khi ghi biên bản cuộc họp như sau:

*
Cuộc họp như thế nào cũng cần đến biên bản

Có sẵn mẫu biên bản theo tiêu chuẩn

Đây là một vào điều nhất định người làm cho biên bản cần phải nhớ kĩ, chuẩn bị sẵn sàng để ko mất thời gian có tác dụng biên bản. Đây cũng là cách góp các thư ký cuộc họp giảm bớt gánh nặng Lúc làm biên bản, bởi không phải ai cũng bao gồm thể nắm bắt mọi thông tin một phương pháp mau lẹ cả.

Những nội dung nhất định cần phải bao gồm trong một biên bản cuộc họp mẫu sẽ bao gồm:

Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp Những thành phần tđam mê dự Nội dung của cuộc họp Những kết luận được đưa ra khi cuộc họp kết thúc

Tốc kí mau lẹ, đầy đủ các nội dung

Đây được cho là một việc có tác dụng cần thiết đối với những người thư ký kết chịu trách nhiệm làm biên bản cuộc họp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng sổ sách, laptop để việc ghi chnghiền lại những nội dung diễn ra được hoàn thành một biện pháp đầy đủ và lập cập nhất. Nếu bạn không thể bắt kịp được tiến độ cuộc họp, bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ là sản phẩm công nghệ ghi âm để không bỏ sót bất kì nội dung quan trọng nào.

Đúng trọng trung ương cuộc họp

Một biên bản cuộc họp tiêu chuẩn thì thứ người ta quyên tâm đến đó là nội dung phía bên trong đó. Từ nội dung được ghi vào biên bản thì những người không tồn tại mặt vẫn bao gồm thể nắm được nội dung chủ yếu của cuộc họp đó là gì. Vậy đề xuất người làm biên bản nhất định nắm bắt được trọng trung ương vấn đề cần thiết của cuộc họp để ghi vào biên bản.

Đảm bảo báo cáo trung thực, bao gồm xác

Những thông báo được ghi vào biên bản nhất định cần phải đảm bảo được độ đúng mực tất cả những vấn đề đã trao đổi vào hội nghị. Để tất cả thể đảm bảo độ tin cậy, chấp thuận của tất cả những người tham mê gia thì cần phải đọc lại biên bản trước toàn thể những người tmê say gia lúc dứt.

Những báo cáo cần phải tất cả vào mẫu biên bản cuộc họp công ty

Tên của doanh nghiệp đó, số biên bản, tên biên bản Địa điểm, thời gian diễn ra cuộc họp Thành phần tmê mẩn gia, thương hiệu người đứng đầu chủ trì cuộc họp, thư ký Những nội dung diễn ra Kết quả cuộc họp

Trên là tất tật những vấn đề liên quan đến mẫu biên bản cuộc họp cũng như giải pháp ghi biên bản cuộc họp trong những trường hợp phổ biến. Mong rằng những phân chia sẻ của naruto2016.vn naruto2016.vn sẽ hữu ích với tất cả những bạn đọc đang theo dõi bài viết này!