Ngủ đi em đừng lo chuyện ngày mai

-

Trên đời này không có gì là độc nhất cả, tình cảm chỉ là cảm hứng bỗng dưng đi qua cuộc đời bản thân, mà lại nó đã theo thời gian với lòng tín đồ mà chuyển đổi. Nếu như fan kia rời khỏi bản thân, thì nên học phương pháp chờ đón. Hãy nhằm thời hạn rửa sạch lốt tmùi hương, để trung tâm hồn bản thân lắng lại rồi nỗi nhức của chính mình cũng sẽ dần bặt tăm. Đừng ao ước một tình cảm hoàn hảo nhất, cũng đừng thổi phồng nỗi đau Lúc nó không còn...


x youtube.com/watch?v=76lr10j9uLs"},"title":"%u1EAE","url":"https://www.youtube.com/watch?v=JEe7HJ_ndbQ","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YSqtv-3ijk8","title":"M","url":"https://www.youtube.com/watch?v=umqzEWyMw2U","title":"%u1ED8","url":"https://www.youtube.com/watch?v=slkCwdwrOZE","title":"T","url":"https://www.youtube.com/watch?v=EUjoLCkJMGw","title":"%u0110","url":"https://www.youtube.com/watch?v=D6uW8qCJT-A","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=vo9Fja5x04o","title":"%u1EC0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=eiUe8MUlZVU","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=hkxvZvZDqBo","title":"K","url":"https://www.youtube.com/watch?v=WfMofcmjxhM","title":"%CC","url":"https://www.youtube.com/watch?v=XRuDQ6aYeD0","title":"D","url":"https://www.youtube.com/watch?v=VI0oxc4NVHU","title":"I","url":"https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE","title":"%u1EC6","url":"https://www.youtube.com/watch?v=OXasI7ozPz4","title":"U","url":"https://www.youtube.com/watch?v=yJu0U8oVYbE">}" >
*
*