*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
Giấy ý kiến đề xuất trợ thì ứng 03-TT theo Thông tư 200 và 133,là địa thế căn cứ để xét coi xét tạm bợ ứng, làm giấy tờ thủ tục lập phiếu chi cùng xuất quỹ mang lại nhất thời ứng.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48

1. Mẫu giấy đề xuất trợ thời ứng theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:...................................................................................................

Tên tôi là:...................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):..............................................................................

Đề nghị mang lại lâm thời ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)................................

...........................................................................................

Lý vì chưng trợ thời ứng:...................................................................................

Thời hạn tkhô cứng toán:.............................................................................

Giám đốc(Ký, chúng ta tên)

Kế tân oán trưởng(Ký, họ tên)

Phú trách cỗ phận(Ký, chúng ta tên)

Người ý kiến đề nghị trợ thời ứng(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu mã Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông bốn 200:Tải chủng loại Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta ko sở hữu về được thì rất có thể tuân theo giải pháp sau:

Cách 1: Để lại mail tại đoạn bình luận mặt dưới

Cách 2: Gửi trải nghiệm vào mail:naruto2016.vn
tin nhắn.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Cách lập GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Góc trên phía trái của Giấy đề xuất tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên phần tử. Giấy đề nghị lâm thời ứng vì chưng bạn xin lâm thời ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc công ty (Người xét ưng chuẩn lâm thời ứng).

- Người xin tạm ứng đề nghị ghi rõ họ tên, đơn vị chức năng, bộ phận và số chi phí xin lâm thời ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

- Lý vày tạm thời ứng ghi rõ mục tiêu áp dụng chi phí nhất thời ứng như: Tiền công tác phí, cài đặt văn phòng phđộ ẩm, tiếp khách hàng ...

- Thời hạn tkhô nóng toán: Ghi rõ ngày, mon hoàn lại số chi phí đã trợ thì ứng.

Xem thêm: Tham Quan Chùa Ngọc Hoàng Mấy Giờ Đóng Cửa, Chùa Ngọc Hoàng

Giấy đề xuất tạm ứng được gửi cho kế tân oán trưởng chăm chú và ghi ý kiến kiến nghị người đứng đầu để ý chi. Căn cđọng ra quyết định của người có quyền lực cao, kế tân oán lập phiếu chi đương nhiên giấy đề nghị nhất thời ứng cùng gửi đến thủ quỹ làm cho giấy tờ thủ tục xuất quỹ.