:: xuân yêu thương lyrics

-
*

Bạn đang xem: :: xuân yêu thương lyrics

Xuân đã đi vào mặt em Dáng xuân hoàn hảo Xuân đã đi vào mặt người, Xin bạn hãy cùng em vui xuân. Mang niềm hạnh phúc mang lại đời Gió xuân hoàn hảo và tuyệt vời nhất Mang mê man cho người Xin bạn hãy cùng em vui xuân. Còn ghi nhớ giây phút chạm mặt gỡ Mùa xuân muôn hoa dung nhan hồng Chiều xuống gió xuân nồng thắm Người đến môi em ngỡ ngàng Người mang lại đến tình em bỗng dưng mnghỉ ngơi Muôn hoa thổn định thức. Mang niềm hạnh phúc tuyệt vời Nhớ nghe anh yêu thương Mang đam mê đến đời Ôi từng nụ hôn yêu tmùi hương....

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Giới Từ In On At Chỉ Nơi Chốn (In, At, On), Cách Dùng In On At Chỉ Địa Điểm

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.