Lời bài hát xa người mình yêu

-
Chiều nay vắng em lòng anh thấy buồn lưu giữ gì đến bằng anh nhớ tình nhân, tình nhân tôi vẫn mong đợi trọn đời trọn kiếp yêu thương nhau xin em hãy ghi nhớ đừng quên...Đường đông phố vui lòng sao vẫn ai oán đếm thời gian bởi sương dung dịch đá quý tay kiếm tìm đâu môi đôi mắt một tín đồ ngày làm sao mình bước thông thường song giờ đồng hồ này mình anh bước một mình...Em ơi... những đêm anh ghi nhớ về em làm sao anh ngủ được yên ước bỏ ra bản thân không phân cách em ơi... anh nghèo hai bàn trắng tay anh biết đời còn các cay đắng anh làm thế nào đẹp mắt lòng em yêu thương. Mình không thấy nhau lòng nhỏng héo ốm nếu như sao này không cưới được em thì anh xin hứa hẹn câu này dù cho bản thân giải pháp xa nhau nhưng lòng mình khá đầy đủ tình yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát xa người mình yêu


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hợp Âm Chỉ Có Mình Em Thôi Tùng Dương, Chỉ Có Mình Em Thôi

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.