Laptop không hiện biểu tượng wifi

-

Lỗi new gặp… Tình hình là sau khoản thời gian bản thân khởi cồn máy vi tính lên để làm câu hỏi nthủng bao ngày thì gặp gỡ cần lỗi sẽ là biểu tượng mạng WiFi bên trên Laptop bị biến mất ko một lý do, mặc dù trước đó mình vẫn đã sử dụng thông thường. Và dĩ nhiên mạng internet cũng trở thành mất luôn