Kinh nghiệm thi tuyển tiếp viên hàng không vietnam airline

-

Mấy ni có không ít các bạn inbox hỏi mình về vấn đề thi tuyển- đào tạo- và làm cho TVHK của hãng mặt hàng không đất nước VN (VNA) . Thì lúc này cũng rãnh rang mình xin share những kinh nghiệm vào quá trình thi – huấn luyện với biến hóa một TVHK của chính bản thân mình cùng anh em bao phủ. Đây là ngôn từ chia sẻ theo đúng tay nghề bản thân nhen