Hướng dẫn vẽ biểu đồ tròn

-
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Dấu hiệu nhận biết biểu vật Tròn (địa lý)

b. Cách vẽ biểu vật Tròn (địa lý)

c. Cách dìm xét biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

d. Những lỗi thường xuyên gặp Lúc vẽ biểu đồ vật Tròn (địa lý)

e. Nên dùng thước đo % (ko cần đem % x 3,6o), không nên sử dụng thước đo độ

g. lấy một ví dụ minh họa rõ ràng biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

lấy ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

-Nuôi cá

281,7

302,8

-Nuôi tôm

4,9

4,5

-Nuôi tất cả hổn hợp cùng thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ gia dụng tương thích độc nhất mô tả tổ chức cơ cấu diện tích S mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi tLong thuỷ sản của VN, năm 2005 với năm năm trước.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ biểu đồ tròn

Rút ít ra số đông dìm xét cần thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính bài bản nửa đường kính nữa mặt đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng cách tính nlỗi trên, ta được bảng hiệu quả đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi tdragon thuỷ sản

của nước ta, năm 2005 và năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

-Nuôi cá

97,7

98,2

-Nuôi tôm

1,7

1,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi tất cả hổn hợp với thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ:

Lưu ý:

-Tổng tổ chức cơ cấu 100% tương ứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương xứng cung 1,80 của đường tròn.

Xem thêm: Tải Game Du Côn Đường Phố Gta Vice City, Download Game Cướp Đường Phố

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích khía cạnh nước nuôi tdragon thuỷ sản của đất nước hình chữ S từ bỏ 2005 – 2014 giảm từ bỏ 948,8 xuống 738,2000 ha, năm năm trước sút 1,3 lần năm 2005, ráng thể:

+Diện tích khía cạnh nước ngọt tăng: vội 1,1 lần (308,5 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: cấp 1,5 lần (660,6 nghìn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích S nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích S khía cạnh nước ngọt, nạm thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 ngàn ha đối với 288,2.000 ha)

+Năm 2014: vội 1,4 lần (429,7 nghìn ha đối với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối cùng với diện tích S khía cạnh nước ngọt:

-Nuôi cá chỉ chiếm béo nhất: 97,7% với 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (bên dưới 2%), nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác (bên dưới 1%) chiếm cực kỳ bé dại, không nhiều biến động.

+Đối với diện tích khía cạnh mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm to nhất: 80,0% với 84,5%, nhưng sút 165,3 nghìn ha.

-Nuôi cá chiếm phần khá bé dại, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi tất cả hổn hợp, thuỷ sản không giống chiếm phần hơi, sút nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, Diện tích phương diện nước ngọt tăng khá, chỉ chiếm đa số là diện tích S nuôi cá; so với diện tích S khía cạnh nước mặn, lợ nhiều hơn thế diện tích mặt nước ngọt, đang sẵn có xu hướng giảm cùng chiếm đa phần là diện tích nuôi tôm.