Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

-

Mẫu giấy đề xuất tkhô nóng toán vốn chi tiêu của nhà chi tiêu là gì? Mẫu giấy ý kiến đề nghị tkhô giòn toán có phần nhiều ngôn từ nào? Mời bạn đọc cùng xem thêm chi tiết bài viết tiếp sau đây nhằm làm rõ rộng nhé.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư


1. Định nghĩa mẫu giấy đề xuất thanh toán vốn chi tiêu của công ty chi tiêu là gì?

Mẫu giấy kiến nghị thanh hao tân oán vốn đầu tư của nhà đầu tư là mẫu giấy đề nghị được lập ra nhằm kiến nghị về vấn đề thanh hao toán thù vốn chi tiêu của nhà đầu tư chi tiêu. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất, đọc tin vốn đầu tư chi tiêu...

2. Mẫu giấy đề nghị tkhô cứng toán thù vốn đầu tư của công ty đầu tư


Chủ đầu tư:………Số:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 mon 1một năm 2018 của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Sở Quản lý ……………………………

Tên dự án, công trình:…………….…………….Mã dự án đầu tư:…………………..

Chủ đầu tư/Ban QLDA………………mã số ĐVSDNS (giả dụ có):………….….……..

Số tài khoản của công ty đầu tư chi tiêu - Vốn trong nước……………… tại:……………………

- Vốn bên cạnh nước…………………………………………… tại……………….....……..

Căn uống cđọng đúng theo đồng số: ……………….ngày.... tháng…… năm... Prúc lục bổ sung cập nhật phù hợp đồng số...ngày...mon...năm...

Căn uống cứ bảng xác định quý hiếm KLHT ý kiến đề xuất tkhô giòn tân oán số...ngày....tháng ...năm (tất nhiên Biên phiên bản nghiệm thu KLHT)

Lũy kế quý giá cân nặng nghiệm thu của khuôn khổ đề xuất tkhô hanh toán:…………………..đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục kiến nghị tkhô giòn tân oán ……………..đồng.

Số nền móng nghị:

Tạm ứng

Tkhô nóng toán

Theo bảng tiếp sau đây (form như thế nào không sử dụng thì gạch chéo)


Thuộc mối cung cấp vốn: (đầu tư chi tiêu nguồn NSNN; CTMT,…)…………………………………

Thuộc planer vốn: Năm...

Xem thêm: Vẻ Đẹp Thiên Nhiên Trong Bài Thơ Việt Bắc Của Tố Hữu, Bức Tranh Tứ Bình Trong Bài Việt Bắc, Tố Hữu

Đơn vị: ngoại tệ

Nội dung

Dự toán thù được chú ý hoặc giá trị trúng thầu hoặc quý giá đúng theo đồng

Lũy kế số vốn liếng đang tkhô nóng toán thù từ bắt đầu khởi công đến thời điểm cuối kỳ trước (bao gồm cả lâm thời ứng)

Số đề nghị lâm thời ứng, tkhô nóng toán thù cân nặng xong xuôi kỳ này (bao gồm cả tịch thu lâm thời ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Ghi thương hiệu công việc, hạng mục hoặc hòa hợp đồng ý kiến đề nghị tkhô cứng toán thù hoặc tạm bợ ứng

Cộng tổng

Tổng số chi phí đề nghị lâm thời ứng, tkhô giòn tân oán bằng số:…………………..………………

Bằng chữ:………………………………………………………………………….....…...

……………………………………………………………………………………........…..

Trong đó:

- Tkhô hanh toán nhằm tịch thu trợ thời ứng (bằng số):……………………

+ Vốn trong nước …………………………………………………………….

+ Vốn xung quanh nước…………………………………………………………….

- Thuế cực hiếm gia tăng

- Chuyển tiền Bảo hành (bởi số)

- Số trả đơn vị trúc hưởng (bởi số)……………………….………

+ Vốn nội địa ………………………………..………………………….

+ Vốn không tính nước……………………………………………...…………….


Tên đơn vị thụ hưởng…………………………....................…...……………

Số tài khoản đơn vị chức năng trúc hưởng……………tại……….....................………..

KẾ TOÁN(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ngàythángnăm....CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu chức vụ với đóng dấu)

Mẫu giấy kiến nghị thanh hao toán vốn chi tiêu của chủ đầu tư

Mời bạn đọc thuộc đọc thêm tại mục thủ tục hành chủ yếu vào mục biểu mẫu mã nhé.


Tđắm say khảo thêm
Đánh giá bán bài viết
1 1.220
Chia sẻ bài xích viết
Biểu chủng loại trực tuyến
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*