Điểm chuẩn của trường đại học công nghiệp hà nội

-

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô 2021 đã có được chào làng mang lại những thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Sử dụng Lúc thí sinh có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Sử dụng lúc thí sinc tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn với không thỏa mãn Tiêu chí prúc trước tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn của trường đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Thành - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.4 cùng NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính với media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật thứ tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 9.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 9.0 với NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán thù = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinc để ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên phía trên

Xem thêm: Cho Thuê Xe Tự Lái Tại Pleiku, Địa Chỉ Uy Tín Khi Thuê Xe Tự Lái Tại Pleiku

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng để tđắm say gia luyện thi ĐH trực đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật kết thúc dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng đắn duy nhất trên naruto2016.vn