Công ty tnhh đầu tư quốc lộ 1 tiền giang

-

NATIONAL HIGHWAY NO.1 TIEN GIANG INVESTMENT CO., LTD

Ngành nghề marketing chính: Xây dựng công ty những loại

Cập nhật: 7 năm trước


Từ khóa: 1201469019, 0733820588, NATIONAL HIGHWAY NO.1 TIEN GIANG INVESTMENT CO., LTD, Tiền Giang, Thị Xã Cai Lậy, Nguyễn Phú Hiệp


Ngành nghề ghê doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Knhị thác đá, cat, sỏi, đất sét 0810
2 Sản xuất các cấu khiếu nại kyên loại 25110
3 Gia công cơ khí; cách xử lý cùng trứa đậy klặng loại 25920
4 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900
5 Lắp đặt máy móc cùng lắp thêm công nghiệp 33200
6 Xây dựng bên những loại 41000
7 Xây dựng công trình đường tàu cùng mặt đường bộ 4210
8 Xây dựng dự án công trình công ích 42200
9 Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật gia dụng khác 42900
10 Phá dỡ 43110
11 Chuẩn bị phương diện bằng 43120
12 Lắp đặt hệ thống điện 43210
13 Lắp đặt hệ thống cấp cho, thải nước, lò sưởi cùng điều hoà ko khí 4322
14 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290
15 Hoàn thiện tại công trình xây dựng xây dựng 43300
16 Hoạt rượu cồn xây đắp chuyên sử dụng khác 43900
17 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
18 Bán buôn máy móc, sản phẩm công nghệ với phú tùng thiết bị khác 4659
19 Bán buôn vật tư, trang bị lắp đặt khác vào xây dựng 4663
20 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
21 Hoạt hễ dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải đường bộ con đường thủy 5222
22 Hoạt cồn chuyên môn, khoa học với technology khác không được phân vào đâu 7490
23 Cho thuê trang thiết bị, trang bị với đồ dùng hữu hình khác 7730

*

Trung tâm dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vãn miễn tổn phí công bố công ty lớn.