*Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp al và na vào nước dư

*

Cho m gam tất cả hổn hợp Al cùng Na vào nước dư, sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc) với 1,35 gam hóa học rắn ko tung. Giá trị của m là


Giải thích:

Rắn không tung là Al dư => mAl dư = 1,35 (g)

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

gọi số mol Na = số mol Al pư = a (mol)

BT e ta có: nNa + 3nAl = 2nH2 => a + 3a = 2. 0,1

=> a = 0,05 (mol)

=> m = mNa + mAl pư + mAl dư = 0,05.23 + 0,05.27 + 1,35 = 3,85 (g)

Đáp án B


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Na và Al có tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (sống đktc) với m gam chất rắn không chảy. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M tác dụng với V lít hỗn hợp NaOH 0,5M, nhận được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là


Cho 250 ml hỗn hợp NaOH 2M công dụng cùng với 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M sau phản nghịch ứng chiếm được m g kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X gồm Na, Ba, Na2O cùng BaO. Hòa tung trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y, trong những số đó bao gồm cất 20,52 gam Ba(OH)2. Để công dụng tối nhiều với hỗn hợp Y cần sử dụng hết V lkhông nhiều CO2 ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V là:


Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M bội phản ứng với 100 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1 M. Sau phản nghịch ứng trọn vẹn chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là


*

Hoà tung 5.31g các thành phần hỗn hợp Q gồm Al cùng Na trong H2O dư, sau bội phản ứng thu khí thoát ra mang đến đi qua ống sứ đọng đựng m(g) CuO dư nung rét thì chiếm được (m-2.88)g rắn. biết các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Tính thành phần Phần Trăm từng kim loại vào các thành phần hỗn hợp


*

*

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP.. 3-12, naruto2016.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Lừa Dối, Phản Bội Trong Tình Yêu, Những Stt Ý Nghĩa Và Tâm Trạng

*