Cho dung dịch ba(oh)2 đến dư vào 100ml

-

Có 500ml dung dịch X chứa các ion: K+, HCO3-, Cl-và Ba2+. Lấy 100ml dung dịch X bội phản ứng cùng với dung dịch NaOH dư, chấm dứt những phản bội ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Lấy 100ml hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2dư, sau thời điểm các phản bội ứng dứt thu được 29,55 gam kết tủa. Cho 200ml dung dịch X phản nghịch ứng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3; kết thúc bội phản ứng thu được 28,7 gam kết tủa. Mặt khác, trường hợp hâm sôi đến cạn 50ml hỗn hợp X thì trọng lượng chất rắn khan chiếm được là m gam. Giá trị của m sớm nhất với:


Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO40,2M và H3PO40,1M với đông đảo thể tích đều bằng nhau nhận được dung dịch A. Để trung hòa 300 ml hỗn hợp A cần hoàn toản V ml dung dịch B có NaOH 0,1M và Ba(OH)đôi mươi,2M. Giá trị của V là:


Chia dung dịch Z cất các ion: Na+, NH4+, SO42-, CO32-thành 2 phần đều nhau. Phần 1 cho công dụng cùng với dung dịch Ba(OH)2dư, đun nóng thu được 4,3 gam kết tủa X cùng 470,4ml khí Y làm việc 13,50C với 1atm. Phần 2 đến tác dụng với dung dịch HCl dư chiếm được 235,2ml khí làm việc 13,5oC và 1atm. Tổng trọng lượng muối bột trong Z là:


Hòa tung 4,53 gam một muối hạt knghiền X bao gồm thành phần: Al3+, NH4+, SO42-và H2O kết tinch vào nước cho đủ 100ml hỗn hợp Y

- Lấy 20ml dung dịch Y tính năng cùng với dung dịch NH3dư chiếm được 0,156 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Cho dung dịch ba(oh)2 đến dư vào 100ml

- Lấy 20ml hỗn hợp Y mang đến chức năng với dung dịch Ba(OH)2dư, đun nóng được 0,932 gam kết tủa.

Công thức của X là:


Trộn dung dịch đựng Ba2+, OH-0,06 mol với Na+0,02 mol cùng với hỗn hợp cất HCO3-0,04 mol; CO32-0,03 mol với Na+. Khối hận lượng kết tủa nhận được sau khoản thời gian trộn là:


Có 100ml hỗn hợp X gồm: NH4+, K+, CO32-, SO42-. Chia dung dịch X làm 2 phần bởi nhau:

-Phần 1 mang đến tính năng cùng với hỗn hợp Ba(OH)2dư chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí NH3(đktc) và 43 gam kết tủa.

Xem thêm: Đắp Mặt Nạ Mật Ong Với Nghệ Trị Mụn (Với Mật Ong, Chanh, Cách Làm Mặt Nạ Mật Ong Tinh Bột Nghệ Dưỡng Da

-Phần 2 mang lại chức năng cùng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 2,24 lkhông nhiều khí CO2(đktc).

Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị củam là:


Để kết tủa hoàn toàn hiđroxit bao gồm trong hỗn hợp A chứa 0,1 mol FeSO4cùng 0,1 mol CuCl2đề nghị V ml hỗn hợp Ba(OH)trăng tròn,1M và NaOH 0,2M thu được kết tủa B. Nung B sinh sống ánh nắng mặt trời cao mang lại trọng lượng không đổi thì chiếm được hóa học rắn bao gồm khối lượng tối nhiều là:


Dung dịch X cất các ion: Fe3+, SO42−, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng cùng với lượng dư dung dịch NaOH, làm cho nóng chiếm được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa

- Phần 2 chức năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2, chiếm được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng muối bột khan thu được lúc cô cạn ½ dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ bao gồm nước bay hơi)


Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42-; 0,12 mol Cl-với 0,05 mol NH4+. Cho 300ml hỗn hợp Ba(OH)trăng tròn,1M vào X đến khi những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, thanh lọc quăng quật kết tủa, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


Một dung dịch X có đựng 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-; a mol OH-và b mol Na+. Để trung hòa ½ dung dịch X tín đồ ta đề xuất cần sử dụng 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M. Kăn năn lượng chất rắn nhận được lúc cô cạn dung dịch X là:


Dung dịch X gồm chứa Ba2+(x mol), H+(0,2 mol); Cl-(0,1 mol) và NO3-(0,4 mol). Cho thư thả hỗn hợp K2CO31M vào X mang lại khi lượng kết tủa lớn nhất thấy tiêu tốn V lít. Giá trị của V là:


Trộn lẫn các thành phần hỗn hợp các ion sau:

(I) K+, CO32-, S2-cùng với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH-với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42-cùng với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42-cùng với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3-cùng với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl-với K+, Na+, OH-

Trường hòa hợp rất có thể xẩy ra 3 bội phản ứng là:


Có 500ml hỗn hợp X chứa Na+, NH4+, CO32-với SO42-. Lấy 100ml dung dịch X công dụng cùng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100ml hỗn hợp X đến công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2thấy bao gồm 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml hỗn hợp X tính năng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,48 lít khí NH3(đktc). Tính tổng cân nặng muối bao gồm trong 500ml hỗn hợp X.


Một dung dịch đựng 2 cation: 0,02 mol Al3+, 0,03 mol Fe2+và 2 anion: x mol Cl-, y mol SO42-. khi cô cạn hỗn hợp nhận được 7,23 gam hóa học rắn khan. Dung dịch chứa 2 muối hạt là:


Một hỗn hợp X gồm chứa a mol NH4+, b mol Ba2+cùng c mol Cl-. Nhỏ dung dịch Na2SO4đến dư vào dung dịch X thu được 34,95 gam kết tủa. Mối quan hệ thân a với c là:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam