Cách tính cộng trừ nhân chia

-

Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ các phần tương ứng của những số đó. Để nhân, chia số thập phân ta đổi số thập phân sang phân số.

Bạn đang xem: Cách tính cộng trừ nhân chia

Đó là biện pháp cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân mà các em học sinh lớp 5 cần làm cho.

Cụ thể các em làm cho như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của những số đó. Chụ ý cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ phải qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguim 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng phần trăm trước: 7 + 5 = 12 viết 2 nhớ 1 ; cộng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ một là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ một là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ phần trăm trước: 7 – 8 ko trừ được ta lấy 17 – 8 = 9, tiếp tục trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm 1 nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần ngulặng làm tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, chia số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, phân tách các số thập phân với nhau ta viết chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như phương pháp nhân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:

*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:

*

*Chú ý: khi nhân phân chia số thập phân với một số tự nhiên khác 0 thì ta coi số tự nhiên bao gồm mẫu bằng 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhì số tự nhiên với nhau.

– Đếm coi phần thập phân của nhì thừa số có mấy số lấy phần thập phân của kết quả bao gồm bấy nhiêu số.

Xem thêm: Kiên Giang: Nuôi Loài Rắn Vừa Dài Vừa To Troɴɢ Bể Xi Măng, Ít

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân nhì số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: Hai thừa số gồm tất cảnhị chữ sốở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy bóc ở tích ranhì chữ số kể từ phải lịch sự trái.

Vậy:

*

*

Ví dụ 8: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: Hai thừa số tất cả tất cảba chữ sốở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy bóc ở tích racha chữ số kể từ phải quý phái trái.

Vậy:

*

*

Cách phân chia số thập phân:

– Đếm coi gồm từng nào chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị phân chia thanh lịch bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phnghiền phân tách như chia số tự nhiên.

Ví dụ 9:Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Phần thập phân của nhị số

*
*
thuộc gồm hai chữ số, chuyển dấu phẩy của cả nhị số sang bên phải nhì chữ số ta được phxay phân tách nhì số tự nhiên: và .

– Bước 2: Thực hiện phxay phân chia mang đến ta được kết quả là:

*
.

*

*Crúc ý: Nếu phxay phân tách số thập phân mang đến số thập phân nhưng bao gồm dư thì những em cần đọc bài xích viết dưới đây: