CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy ví dụ 1.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

quý khách đã xem: Cách đây 3 năm tuổi con cháu bằng 1/6 tuổi ông
Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà bầu là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau hàng năm, mọi cá nhân tạo thêm 1 tuổi yêu cầu toàn bô tuổi của hai người mẹ bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:


*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm kia tổng thể tuổi của nhì cô con cháu bằng 50 tuổi. Lúc bấy giờ gấp đôi tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mọi người bây giờ.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của nhì cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi cô và cháu hiện nay:


*

Tuổi con cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

ví dụ như 3.Lúc bấy giờ tổng số tuổi của nhị người mẹ bởi 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị bây giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không thay đổi theo thời hạn đề nghị ta tất cả sơ trang bị sau:


*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi với em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai tín đồ.

lấy ví dụ như 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời hạn đề xuất theo đề bài ta tất cả sơ thiết bị biểu hiện tuổi anh cùng em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em Khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ bỏ lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

ví dụ như 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi với kỉm chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị bà mẹ ko chuyển đổi theo thời hạn buộc phải theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi của nhị chị em Lúc. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ ni cho tới Lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài toán prúc nhằm tra cứu hiệu số tuổi của nhì tín đồ.

Cách giải:

Trước không còn, ta yêu cầu giải bài bác toán prúc nhằm kiếm tìm hiệu số tuổi nhị fan.

Sau đó giải như nhiều loại 1.

ví dụ như 6.Cách phía trên 8 năm tuổi mẹ vội 7 lần tuổi nhỏ cùng tổng số tuổi của nhì chị em bé thời điểm kia bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ vội gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ thứ tuổi của nhị chị em bé cách đây 8 năm:


Tuổi bà bầu cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi bé bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì bà mẹ con không chuyển đổi theo thời hạn phải theo đề bài xích ta tất cả sơ đồ gia dụng biểu lộ tuổi bà bầu cùng tuổi nhỏ lúc chị em gấp 2 lần tuổi con:


Tuổi con khi tuổi người mẹ vội vàng gấp đôi tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú ni cho đến Khi tuổi mẹ cấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai người làm việc hai thời gian không giống nhau.

lấy ví dụ như 7.Anh hơn em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không đổi khác theo thời hạn yêu cầu ta tất cả sơ thứ sau:


Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

lấy ví dụ 8.Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp hai tuổi nhỏ. Tính tuổi của mỗi cá nhân bây giờ.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thiết bị sau:


Tuổi bé hiện giờ là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ vương bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, phụ thân 40 tuổi.

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy một ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhị cô con cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô cháu rộng tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:


Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy cô rộng con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ vật dụng sau:


Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬPhường PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để đưa bài bác toán về tính tuổi cùng với các số tự nhiên, kế tiếp ta áp dụng các phương pháp sẽ trình diễn sinh sống bên trên nhằm giải.

lấy một ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này vội vàng 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện thời.

Gỉai:Coi tuổi con cháu bây chừ là một phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi con cháu hiện nay nay)

call tuổi cháu 10 năm trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm ngoái ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu cơ hội đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông cháu ko thay đổi theo thời gian đề nghị 3,gấp đôi tuổi con cháu hiện thời bởi 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ vật dụng sau:


Tuổi con cháu bây giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Trong thời điểm này tổng số tuổi của nhị bằng hữu bởi 22 tuổi. lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi con cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi con cháu lúc tuổi cô bởi tuổi con cháu hiện nay. Đến Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện giờ thì tổng cộng tuổi của nhị cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Bài 3.Lúc bấy giờ tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến Lúc tuổi nhỏ bởi tuổi bà mẹ bây giờ thì tổng số tuổi của nhì mẹ con bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân bây chừ.

Bài 4.Cách đây hai năm nhỏ 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinch con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhị người mẹ nhỏ năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi bé bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước trên đây, Lúc tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị vội vàng 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em bây giờ.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi ba mẹ con cùng lại bằng 58 tuổi. Sau phía trên 5 năm mẹ rộng chị 25 tuổi cùng rộng em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người hiện thời.

Xem thêm: Cách Thổ Lộ Tình Cảm Với Con Gái, Cách Tỏ Tình Với Bạn Gái Hay Nhất & Lãng Mạn Nhất

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà cấp 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống cho 100 tuổi giúp xem cháu bà thành đạt !”. Quý khách hàng hãy tính tuổi cháu hiện thời (biết rằng tuổi của bà và con cháu phần đông là số từ bỏ nhiên)