Bộ chính trị tiếng anh là gì

-
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.naruto2016.vnENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chủ yếu trị
*
noun
*
Politics politics Văn uống học bắt buộc phục vụ bao gồm trị Literature must serve sầu politics Chiến tnhãi ranh là sự việc liên tục của bao gồm trị War is the continuation of politics Vừa thạo về bao gồm trị vừa tốt về trình độ chuyên môn Versed in politics và skilled in professional ability political Chế độ bao gồm trị Political regime Tình hình chủ yếu trị trong cùng ngoài nước External and internal political situation Đường lối chính trị Political line Nâng cao nhấn thức chủ yếu trị To raise the political consciousness Giáo dục bao gồm trị Political education Làm công tác làm việc thiết yếu trị trong lực lượng trang bị To carry out political work in the armed forces Cán cỗ thiết yếu trị Political cadre Đội quân bao gồm trị Political army đình hoãn chủ yếu trị Political strike Lực lượng quân sự với lực lượng chủ yếu trị Military force and political force Đấu tnhãi chủ yếu trị với tranh đấu quân sự Political struggle and military (armed) struggle Bị bắt duy trì bởi nguyên nhân chinh trị To be arrested for political reasons politic Muốn ttiết phục được anh ta thì yêu cầu thiết yếu trị một chút ít To convince him, one should be a little politic politically Có ý thức chính trị To be politically aware

*