tin nhắn.com hoặc clichồng vào hình tượng hậu sự thỏng ở góc màn hình:

-- Tiêu đề: TB naruto2016.vn

-- Nội dung: Đề nghị nâng cấp tài khoản


Chuim mục: tất cả Điều khoản Thủ tục đầu tư Giải thích trường đoản cú ngữ Quản lý ngân sách Quản lý đấu thầu Quản lý thích hợp đồng Quy định điều khoản Tiện ích Biểu chủng loại Kỹ năng mượt

MẪUBÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦUTƯ CÔNG

 

<TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH>

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc --------------------

Số: …….…/…..…….

Bạn đang xem: Báo cáo tiền khả thi dự án

<Địa danh>, ngày …… tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO

Nghiên cứu giúp chi phí khả thidự án công trình <tên dự án>

 

Kínhgửi: 

 

Căncứ đọng Luật Đầubốn công số 39/2019/QH14 của Quốc hội;

Căncđọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốchội;

Căn cứ(những vănbạn dạng pháp lý tương quan khác)

 trình Báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi dự án vớicác câu chữ đa số nhỏng sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1.Tên dự án: …………………………..

2.Cấp đưa ra quyết định chi tiêu dự án:…………………………..

3.Tên chủ đầu tư (ví như có): …………………………..

4.Địa điểm tiến hành dự án: …………………………..

5.Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:………………………….. (trong số đó làm rõnguồn ngân sách đầu tư cùng nấc vốn cụthể theo từng mối cung cấp, phân kỳ đầu tưthực hiện nguồn chi phí theo thời hạn rõ ràng,dự kiến sắp xếp vốn)

6.Thời gian thực hiện: …………………………..

7.Các thông báo không giống (nếu có): …………………………..

II. NỘI DUNG CHỦ YẾUCỦA DỰ ÁN

1.Sự cần thiết chi tiêu cùng các điềukiện để thực hiện đầu tư chi tiêu xâydựng:

…………………………………………………………………………………………………..

2.Dự kiến kim chỉ nam, quy mô, vị trí vàhình thức đầu tư xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………..

3.Nhu cầu áp dụng đất và tài nguyên:

…………………………………………………………………………………………………..

4. Pmùi hương án thiếtkế sơ bộ (Hồ sơ đính thêm kèm)

5.Dự kiến thời gian thực hiện dự án:

…………………………………………………………………………………………………..

6.Sơ cỗ tổng mức vốn đầu tư, phươngán kêu gọi vốn; khả năng hoàn tiền, trảnợ vốn vay mượn (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Tải, Cài Đặt Liên Minh Huyền Thoại Trên Điện Thoại Mobile Cho Android

7.Xác định sơ bộ kết quả tài chính - xãhội với nhận xét tác động ảnh hưởng của dự án:

…………………………………………………………………………………………………..

8.Đánh giá bán sơ cỗ tác động môi trường(đối với dự án công trình thuộcNghịđịnh 54/2021/NĐ-CPhường. điều 3 khoản 1)